Privacyverklaring

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij: alle informatie waarmee u als individu kunt worden geïdentificeerd. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens veilig verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Silk & Arts verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
bedrijfsnaam;
voor- en achternaam;
adresgegevens;
telefoonnummer;
e-mailadres;
bankrekeningnummer;
kamer van koophandel-nummer;
overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld telefonisch, of in schriftelijke correspondentie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Silk & Arts  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
om goederen en diensten bij u af te leveren;
Het afhandelen van uw betalingen.

Silk & Arts verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Silk & Arts  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van mensen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Silk & Arts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Silk & Arts verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Silk & Arts gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Silk & Arts. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Silk & Arts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

IMG_1457
IMG_6621
fikkie